Історична довідка
Історична довідка

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України


З метою забезпечення науково-технічного супроводження розробок, модернізації та постачання озброєння і військової техніки (далі - ОВТ) Збройним Силам, іншим військовим формуванням в процесі розвитку Збройних Сил України неодноразово порушувалося питання щодо необхідності створення головної науково-дослідної установи стосовно ОВТ. Тому, відповідно до статті 7 Закону України «Про оборону України» в 1996 році постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня № 1495 на базі Наукового центру Сухопутних військ та Наукового центру проблем захисту від високоточної зброї, які функціонували при Київському інституті Сухопутних військ і за складом та структурою були не здатні виконувати повномасштабне наукове забезпечення реалізації військово-технічної політики в Збройних Силах України, був створений Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (далі - Інститут).

Наказом Міністра оборони України від 12 грудня 1997 року № 52 з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 № 1495 «Про створення Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України» затверджено положення про Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, організаційна структура і чисельність Інституту.

Формування і керівництво Інститутом було доручено талановитому і досвідченому вченому генерал-майору Ковтуненку Олексію Петровичу, заслуженому діячеві науки і техніки України, доктору технічних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки.

З 2006 року по квітень 2012 Інститут очолював генерал-лейтенант Василенко Олександр Васильович, який мав великий досвід службової діяльності на різних посадах, в тому числі й у сфері розвитку ОВТ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України за 2011 рік в галузі науки і техніки. З 25 жовтня 2012 року, ЦНДІ ОВТ ЗСУ очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки полковник Чепков І.Б.

За роки свого існування Інститут набув великого наукового кадрового потенціалу. В Інституті працюють 19 докторів і 47 кандидатів наук, які мають вчені звання професора (15 співробітників), старшого наукового співробітника і доцента (40), 7 заслужених діячів науки і техніки України, 2 заслужені винахідники України та 3 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки. У складі Інституту функціонує кілька наукових шкіл під керівництвом вчених вищої кваліфікації. Значні успіхи досягнуті раціоналізаторами і винахідниками Інституту. Успішно здійснюється підготовка для ЗС України наукових кадрів. Велику увагу в своїй діяльності колектив Інституту приділяє питанням координації робіт організацій різних міністерств і відомств України, органів державного і військового управління у сфері розвитку ОВТ. Багато співробітників Інституту набули широку популярність у Збройних Силах, серед них заслужені діячі науки і техніки України Довгополий А.С., Ковтуненко О.П., Креденцер Б.П., Круковський-Сіневич К.Б., Лапицький С.В., Слюсар В.І., заслужені винахідники України Комаров В.А., Яблоков В.В. та багато інших. Співробітники інституту неодноразово відзначалися нагородами Президента України та державними нагородами, у тому числі орденами «Князя Ярослава Мудрого II ступеня», «За заслуги III ступеня», «Данила Галицького» та іншими.

 

Джерело  http://www.mil.gov.ua/zndi/

 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Основні завдання Інституту:

 • проведення системних досліджень з питань обґрунтування пріоритетів розвитку ОВТ ЗС України;
 • участь в обґрунтуванні та розробці проектів державних і цільових програм розвитку ОВТ, Державного оборонного замовлення (ДОЗ) та коригування їх заходів спільно з підрозділами МО України та ГШ ЗС України;
 • наукове обґрунтування та методичне забезпечення формування державних і цільових програм розвитку ОВТ ЗС України, ДОЗ у галузі розробок і модернізації зразків ОВТ;
 • наукове обґрунтування вимог до тактико-технічних характеристик перспективних зразків ОВТ та формування завдань на модернізацію зразків існуючого парку ОВТ;
 • науково-технічне супроводження розробок і досліджень з проблем створення, модернізації, продовження ресурсу та утилізації ОВТ;
 • участь у науковому обґрунтуванні пріоритетів воєнно-технічної політики держави;
 • проведення системних досліджень з питань забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів;
 • науково-методичне забезпечення розвитку системи охорони інтелектуальної власності та координації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в ЗС України;
 • науково-інформаційне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності при проведенні наукових досліджень в галузі ОВТ;
 • участь у заходах міжнародного військово-технічного співробітництва з питань проведення наукових досліджень у галузі створення нових ОВТ, модернізації існуючих, продовження ресурсу та утилізації ОВТ;
 • участь в організації та проведенні науково-технічної ради Міністерства оборони України;
 • здійснення цільової підготовки наукових кадрів.

Інститутом виконується великий обсяг дослідних робіт з науково-технічного супроводження дослідно-конструкторських робіт (ДКР) з розробки і модернізації ОВТ у взаємодії з ДК "Укроборонпром". Основним внеском Інституту як наукової установи в ДКР є розробка тактико-технічних вимог до ОВТ, участь у розробці тактико-технічних завдань, проведенні науково-технічної експертизи етапів ДКР, розробка програм і методик проведення попередніх та державних випробувань нового і модернізованого ОВТ, участь у випробуваннях ОВТ.

В Інституті створена система наукових досліджень, яка дозволяє отримувати науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації в системі підтримки прийняття управлінських рішень при формуванні єдиної державної воєнно-технічної політики. Найбільшої уваги в цій сфері заслуговують наукові дослідження такої спрямованості:

 • визначення пріоритетів розвитку систем (комплексів, зразків) ОВТ та створення передумов для розроблення й виробництва їх основних видів та оснащення ними Збройних Сил України;
 • дослідження технічного стану існуючого ОВТ та прогноз його зміни на найближчу перспективу;
 • забезпечення впровадження новітніх технологій при створенні перспективних зразків (комплексів, систем) ОВТ з урахуванням науково-технічного потенціалу оборонно-промислового комплексу України;
 • розробка тактико-технічних вимог до перспективних зразків ОВТ та проектів тактико-технічних завдань на нові зразки, розробку яких планується розпочати у 2013-2017 роках;
 • науково-технічне супроводження реалізації завдань і заходів Державного оборонного замовлення та Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на 2012-2017 роки, створення багатофункціонального ракетного комплексу та будівництва кораблів класу "корвет".

Важливим напрямом діяльності Інституту є робота його фахівців у складі комісій при проведенні попередніх та державних випробувань нових (модернізованих) зразків, комплексів і систем ОВТ.

За участю фахівців Інституту вже прийнято на озброєння понад 130 нових і модернізованих зразків ОВТ. Щодо кожного з них були відпрацьовані методики і програми випробувань, які дозволили якісно здійснити всебічну перевірку тактико-технічних характеристик на відповідність вимогам замовника.

Одним з важливих напрямів наукової і науково-технічної діяльності Інституту є наукове супроводження заходів міжнародного військово-технічного співробітництва. Відповідна діяльність у Збройних Силах України регламентується низкою законодавчих і нормативно-правових актів, серед яких слід вказати Закони України та укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази і директиви Міністра оборони України. Ця нормативно-правова база дозволяє регламентувати взаємодію Інституту в питаннях військово-технічного співробітництва зі структурними підрозділами Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Генерального штабу.

Джерело  http://www.mil.gov.ua/zndi/