ГО «Асоціація учасників електронного бізнесу України»
ГО «Асоціація учасників електронного бізнесу України»

Громадська організація «Асоціація учасників електронного бізнесу України» (Асоціація УЕЛБУ) була заснована в травні 2008 року в м. Києві.

 

Асоціація діє як недержавна некомерційна організація, і є добровільним об’єднанням суб’єктів підприємницької діяльності і інших юридичних осіб, які ведуть свій бізнес в галузі інформаційних технологій, з метою формування в Україні соціального, економічного, технологічного та політичного середовища, що сприяє розвитку і вдосконаленню українського сегменту інформаційної мережі Інтернет. Асоціація УЕЛБУ здійснює вироблення рекомендацій щодо вдосконалення і розвитку сучасних інформаційних програмних продуктів і технологій, сприяє організації діалогу представників бізнесу і державних структур з метою національного розвитку ринку інформаційних технологій як однієї з пріоритетних галузей економіки України.

 

Основними завданнями Асоціації є об’єднання конструктивних зусиль членів Асоціації для прогресивного розвитку і вдосконалення в області інформаційних, високотехнологічних і наукових технологій, вплив на вироблення представницькими і виконавчими органами влади України політики щодо сфери електронної комерції, що відповідає інтересам ринку інформаційних технологій, забезпечення економічних і правових гарантій діяльності ІТ — компаній, сприяння їх продуктивній реалізації.

 

Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до потреб спільноти учасників електронного бізнесу України через свої комітети, а також організовує обмін досвідом у сфері інформаційних технологій і надає допомогу у встановленні ділових контактів шляхом проведення конференцій, круглих столів, семінарів, загальних інформаційних зустрічей. Вони забезпечують членам Асоціації можливість не лише зробити внесок у розвиток електронного бізнесу в Україні, а й розвивати мережу ділових контактів.

 

Найбільш важливим завданням діяльності комітетів Асоціації УЕЛБУ є захист прав і законних інтересів організацій — членів, що ведуть комерційну діяльність на ринку Інтернет — послуг, надання консультативних, інформаційних та організаційних послуг з регулювання правомірної діяльності, розробляються конкретні рекомендації для розвитку та впровадження інформаційних технологій через вдосконалення систем правового і соціально-економічного регулювання.

          Джерело http://uelbu.org/?page_id=30