ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Рішенням Установчої Конференції колишніх працівників органів прокуратури України 31.01.2003 року заснована Всеукраїнська спілка ветеранів війни та праці органів прокуратури.

Статутною метою Спілки є задоволення і захист економічних, вікових, національно-культурних та інших конституційних прав та інтересів ветеранів.

Спілка є добровільною громадською організацією ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, ветеранів праці органів прокуратури, дітей війни, інших пенсіонерів органів прокуратури - громадян похилого віку, які виявили бажання бути її членами.

Одним із завдань Спілки є надання юридичної допомоги фізичним і юридичним особам всіх форм власності з будь-яких правових питань шляхом залучення для їх вирішення членів Спілки, які в змозі займатися активною громадською діяльністю і мають великий професійний досвід.

Вона об’єднує близько 4 тис. ветеранів та пенсіонерів органів прокуратури, серед яких і Герой Радянського Союзу, і учасник Параду Перемоги у Великій Вітчизняній війні; багато осіб мають державні нагороди – як бойові, так і трудові, відзнаки, почесні звання.
Вищим органом управління є конференція членів Спілки. Керівництво діяльністю Спілки здійснює Президія, Головою якої першопочатково був обраний державний радник юстиції 2 класу Володимир Іванович Шевченко. З червня 2011 року її очолює державний радник юстиції 3 класу Сава Григорович Степанчук.

Співпраця з ветеранськими організаціями згідно з наказом Генерального прокурора України №2гн є одним із пріоритетів кадрового забезпечення органів прокуратури та постійно перебуває під контролем керівництва Генеральної прокуратури України.