Структурні підрозділи Державної прикордонної служби

Командування

 

Управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України

Управління кадрів

Управління режиму і захисту інформації

Сектор по взаємодії з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України

 

 Департамент охорони державного кордону:

 

 • управління планування, оборонної, мобілізаційної роботи та організації антитерористичних заходів
 • управління морської охорони
 • авіаційне управління
 • управління прикордонної служби
 • управління прикордонного контролю та реєстрації
 • управління по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження
 • управління зв’язку та інформатизації
 • управління аналізу, оцінки ризиків та статистики
 • кінологічний відділ

 

Міжнародно-правовий департамент:

 

 • управління міжнародного співробітництва
 • управління правового забезпечення
 • управління контролю та документального забезпечення

 

Департамент оперативної діяльності:

 

 • управління організації оперативно-розшукової діяльності
 • управління боротьби з транскордонною злочинністю та виконання завдань кримінального провадження
 • управління кримінального аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення
 • відділ оперативно-технічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності
 • сектор документального забезпечення та контролю
 • обліково-довідковий сектор

 

Департамент персоналу:

 

 • управління по роботі з персоналом
 • управління підготовки персоналу
 • управління внутрішньої безпеки
 • сектор технічного нагляду та охорони праці

 

Департамент матеріально-технічного забезпечення:

 

 • управління інженерного та технічного забезпечення
 • відділ організаційно-планової роботи 
 • управління тилового забезпечення
 • управління охорони здоров’я  
 • управління будівництва та інвестицій
 • сектор технічного співробітництва та державних закупівель
 • сектор метрології і стандартизації

 

Фінансово-економічний департамент:

 

 • організаційно-нормативний відділ
 • бухгалтерський відділ
 • розрахунково-касовий відділ
 • відділ з питань методології пенсійного забезпечення
 • фінансово-плановий відділ
 • відділ фінансової експертизи
 • сектор цінової політики

 

Департамент внутрішнього аудиту 

 

 • відділ фінансового аудиту 
 • відділ аудиту державного майна (технічного)
 • відділ аудиту державного майна (тилового)
 • аналітично-плановий відділ

 

      Джерело http://dpsu.gov.ua/ua/about/structure/structure_1.htm