Структурні підрозділи СБУ України

Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів Служби безпеки України. До його складу входять Апарат Голови Служби безпеки України та функціональні підрозділи:

 

-   контррозвідки;


-   захисту національної державності;


-   контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки;


-   контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки;


-   охорони державної таємниці та ліцензування;


-   боротьби з корупцією та організованою злочинністю;


-   боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства  та працівників правоохоронних органів;


-    оперативно-технічних заходів;


-    оперативного документування;


-    слідчий;


інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, господарського, фінансового, медичного та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України.


Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у системі Служби безпеки України. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників Служби безпеки України або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян.

У межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки України вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Керівництво всією діяльністю Служби безпеки України, її Центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки України, якого призначає Президент України. Голова СБ України має заступників, яких за його поданням призначає Президент України.

Начальників підрозділів Центрального управління СБ України: контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, контррозвідувального захисту економіки держави,  контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, охорони державної таємниці та ліцензування, боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, інформаційно-аналітичного, оперативно-технічного, оперативного документування, слідчого, роботи з особовим складом, а також начальників регіональних органів призначає Президент України за поданням Голови СБ України. 

         Джерело http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=83212&cat_id=83154